Om Yoga

Återhämtande mindful Yoga

– finn balans i livet med yoga och meditation

Kursen Återhämtande mindful Yoga erbjuder dig en meditativ, mjuk yoga. Den baseras på MediYoga, en yogaform som används både medicinskt behandlande och som förebyggande friskvård. Enkla yogaövningar och yogisk andning kombineras med djupverkande meditation och avslappning.  MediYogan rör vid krafter i ditt inre som gagnar din fysiska hälsa och ger dig ett ökat inre lugn, kraft och insikt.

Genom att träna god återhämtning fyller vi på med ny energi och ger förutsättningar för en ökad livskraft och glädje. Ofta upplevs både en ökad vakenenergi och en djupare sömn. Passen ger inte bara mindre stress och mer energi, utan många deltagare upplever även ett ökat inre lugn samt styrka och insikt när vi riktar blicken inåt och släpper alla prestationskrav.

Under kursen har du tillgång till digitala inspelningar med praktiska övningar och reflektionsövningar – dessa är frivilliga att användas.

Viktiga pusselbitar för välmående och hälsa

Nedan kan du läsa mer om de olika delarna som kombineras på kursen ”Återhämtande mindful Yoga”.

Yogan

Att göra MediYoga påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Långsamma rörelser, varvat med avslappning och stretchande övningar, skickar signaler till hjärnan att det är ok att släppa onödiga spänningar och tankar. MediYogan är särskilt utvecklad för att stärka det parasympatiska nervsystem – den del av nervsystemet som balanserar stress och som ger oss lugn och god återhämtning. Yogan skapar även flexibilitet, uthållighet och styrka. Den förbättrar matsmältningen, hormonbalansen, stärker nervsystemet, balanserar vänster och höger hjärnhalva, stärker immunförsvaret och förbättrar sömnen – bara för att nämna några effekter.

Andetaget

Andningen är grunden i vårt liv. Det är även det mest kraftfulla verktyget då det gäller att hantera inre och yttre stress. Att förstå hur du kan använda din andning är en viktig pusselbit i processen att lära sig hantera utmaningar, utan att det sker på bekostnad av din fysiska, mentala eller emotionella balans.

Forskning pekar på ett tydligt samband mellan hur vi andas och vilken stressnivå vi har. Lugn andning har en direkt effekt på nervsystemet och insöndring av stresshormonerna kortisol och adrenalin. Medveten koncentration på andningen kan stilla sinnet genom att det aktiverar de neurala nätverk i hjärnan som tränar medveten fokus på ett utvalt objekt ( i detta fall andetaget) samtidigt som det blockerar de neurala nätverk som svarar mot andra konkurrerande krav på uppmärksamhet, d v s tankar som snurrar prioriteras ner i hjärnan. Vi upplever att tankarna och sinnet tillar sig och kommer till ro.

En viktig del av våra pass är vår medvetna andning. Bukandning är en medfödd förmåga, en andning som bygger på att diafragman (vår främsta andningsmuskel) står för 80 % av andningsarbetet.  Ett spädbarn andas naturligt med hela magen. Då vi kommer i kontakt med stress påverkas automatiskt andningen, eftersom stressen aktiverar alla system i kroppen (vår biologiska kamp- eller flyktrespons). Det leder ofta till att vi börjar andas högre upp i lungorna, med spänningar i axlar, skuldror och nacke som följd. Det snabbare, stressade andetaget ger även en signal till nerv- och hormonsystemet att ytterligare höja beredskapen och en ond cirkel uppstår som triggar kroppens stressystem. Genom att träna yogisk magandning bryter vi effektivt denna stressrespons. Träning i yogisk andning påverkar alla kemiska processer i kroppen och stärker immunförsvaret och lugnar nervsystemet.

Mindfulness

Att vara mindful innebära att vara närvarande i nuet, d v s att vara medveten om vad du gör just nu. Mindfulness brukar översättas med medveten närvaro.

Jon Kabat Zinns, grundare av modern mindfulness, definierar mindfulness så här:

 • att vara närvarande i NUET
 • med avsikt eller intention
 • utan att döma eller värdera

Var är man när man inte är närvarande kanske du undrar. Svaret är du är i dina tankar dvs du tänker inte på det du håller på med.

John Lennon har sagt dessa kloka ord:
Livet pågår medans vi tänker på något annat

Han hade upptäckt hemligheten – vikten av närvaro i det man gör.

Mindfulness är ett bra verktyg att använda för att uppnå mindre stress på jobbet och en bättre balans mellan jobb och fritid. Mindfulness är lätt att tillämpa och du behöver inte uppsöka någon särskild lokal eller byta om för att träna. Många undersökningar har visat att mindfulness ger effekter som

 • Ökad koncentration
 • Minskad stress, irritation, oro
 • Sänkt blodtryck
 • Förbättrat minne
 • Bättre sömn
 • Ett flexibellt tänkande
 • Förbättrad förmåga att lyssna och kommunicera med andra
 • Mer harmoni

Meditation

Meditation som ett mycket effektivt och modernt sätt att uppnå en slags mental nollställning. Ett medvetet tillstånd av frid, som ger dig ny energi och hjälper dig att hålla dig i toppform när du behöver det. Primärt sett är meditation ett systematiskt sätt att slappna av och lugna ner sinnet, lindra stress och oro samt låta effekten fortplanta sig i kroppen. Meditationen påverkar hjärnans struktur och funktion positivt på många olika sätt, förenklat kan man säga att meditation ändrar hjärnan från att vara inställd på en stressad kamp eller flykttillstånd till att bli mer avslappnad och positiv. Meditation ger en djup återhämtning och framkallar ett unikt fysiologiskt tillstånd, där man upprätthåller en hög sinnesnärvaro och funktion i vissa delar av hjärnan, samtidigt som den framkallar en djup vila och avspänning. Så det handlar alltså inte bara om vanlig vila. I MediYoga använder vi oss av olika sorters meditationer; andningsmeditationer, sångmeditationer och mer stilla meditationer. Hitta din favoritmeditation!

Gong

Med Gongens vibrationer ger du såväl sinnet som kroppen sound healing och djup avslappning. Sound healing har använts i många tusen år som ett kraftfullt sätt till återhämtning, självläkning och vila. Ljudvågornas vibrationer färdas via vattnet i din kropp och ger dig en massage på cellnivå. Gongens ljud har också en förmåga att fånga sinnet, att tömma huvudet på tankar som snurrar.

Gongens ljud kan vid volymtoppar upplevas högt, men det överstiger aldrig vad som är skadligt för hörseln i ett vanligt, frisk öra. Har du hörapparat ska du dock ta ur dem under gongen, då hörapparaten förstärker ljudet in i örat. Är du ljudkänslig kan öronproppar vara en väg till att uppskatta gongens djupverkande läkande förmåga.

Chakran och energi

Enligt yogans sätt att se på människan är vi energivarelser, som är del i en större energi med andra varelser, naturen, moder jord och universum. Vi består av energi som flödar i olika kanaler genom olika energistationer, s k chakran. De olika chakrana är kopplade till olika kroppsdelar och förmågor, till hälsa och välmående. Ibland uppstår blockeringar i energiflödena vilket kan ge symptom och obalans såväl kroppsligt som mentalt. Enligt det österländska sättet att se på oss är  yogan, andningen och meditationen kraftfulla sätt att bearbeta olika blockeringar. När vi finner balans i kropp och sinne. Vi ger oss själva möjlighet att vara vårt bästa jag, att lyssna på och uttrycka det egna sanna jaget.  Jämför vi detta österländska, uråldriga sätt att se på människan med vår västerländska skolmedicin, upptäcker vi att de stora energikanalerna korrelerar till nervsystemet och chakrastationerna till endokrina körtlar. På ”Mindful med Yoga”-kursen dyker vi in i den yogiska traditionen och väver ihop den med vår västerländska skolmedicin.

Pass med olika intensitet och syfte

De allra vanligast förekommande passen i MediYoga är startpaketen – designade att träna din återhämtning och självläkning med lugna, mjuka övningar. Men, det finns även mer energifyllda pass med intensivare övningar som tränar styrka och uthållighet, likaså finns det specialdesignade pass med ett särskilda syften, t ex passen ”Fri från stress”, ”God sömn”, ”Starkt immunförsvar”, mm. På kursen ligger tonvikten på pass som ger generell återhämtning och avslappning, men vi testar även några andra pass. Gemensamt för alla pass är att de riktar fokus inåt och skapar balans i hela dig – både i kropp, tankar och känslor. Den ger dig utrymme att släppa prestationskrav – att lyssna till din kropp och ge den vad den behöver!

”För mig är MediYoga ett viktigt och effektivt verktyg som gör att jag landar i mig själv när tillvaron runt omkring är hektisk.” 

/Nina, 60 år, lärare och mormor